Članak 1. Opće odredbe

Ova pravila i uvjeti korištenja propisuju uvjete i način korištenja web stranice www.grobnik.hr te prava i obveze korisnika vezane uz korištenje i pristup web stranici. Sve što je navedeno u ovim Uvjetima korištenja vezano za web stranicu  www.grobnik.hr, odnosi se i na sve njezine poddomenske stranice. Web stranicu  www.grobnik.hr pokrenuo je i uređuje AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. Pristupanjem i/ili korištenjem internetske stranice  www.grobnik.hr potvrđujete da ste pročitali i razumjeli pravila i uvjete korištenja te da ste s njima suglasni. Pristupanjem ovoj web stranice potvrđujete da ste stariji od 18 godina. Pristupanjem ovoj web stranici potvrđujete da sadržaj iste nećete dijeliti s maloljetnim osobama. Ako niste suglasni s pravilima i uvjetima korištenja, molimo vas da napustite internetsku stranicu  www.grobnik.hr te da joj ne pristupate niti je upotrebljavate. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz pravila i uvjete korištenja, molimo da se obratite AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. na tajnistvo@grobnik.hr

Članak 2. Korištenje web stranice

Preuzimanje i ispis dostupnih materijala na web stranici  www.grobnik.hr, te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguć je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ove web stranice ili jednog njezinog dijela te odabir i usklađivanje sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

2.1. Korištenje u trgovačke svrhe

Web stranicu  www.grobnik.hr je zabranjeno koristiti za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe, osim za upite oko ulsuga koje nudi AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja AUTOMOTODROM GROBNIK. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. zadržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web lokaciji, u cijelosti ili djelomično izbriše.

2.2. Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, FOTO I VIDEO URATKE ) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) AUTOMOTODROMU GROBNIK  d.o.o. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovih Uvjeta.

2.3. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju AUTOMOTODROMU GROBNIKi d.o.o., ili su ustupljena AUTOMOTODROMU GROBNIK a u vlasništvu su trećih osoba. AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web stranice. Nadalje, web stranica www.grobnik.hr sadrži zaštitne znakove, i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu AUTOMOTODROMA GROBNIK d.o.o. ili trećih osoba, a AUTOMOTODROM GROBNIK je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na web stranici dostupan za upotrebu bez ograničenja. U slučaju da vam je potreban sadržaj sa stranice, možete zatražiti dozvolu za umnožavanje.

  • Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi, biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na web stranici www.grobnik.hr isključivo su vlasništvo AUTOMOTODROMA GROBNIK d.o.o. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na ovoj web stranici pripadaju AUTOMOTODROMU GROBNIK d.o.o. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje korisnicima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s web stranice  www.grobnik.hr nije dopuštena. Također, nije dopuštena ni upotreba bilo kojeg materijala s web stranice vezana uz prodaju ili nuđenje na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja web stranice ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati. Svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim.Korištenjem materijala s web stranici, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Članak 3. Jamstva i uskraćivanje prava

AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o.  ulaže razuman napor kako bi se na web stranici www.grobnik.hr  objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.sve materijale i sadržaje na ovoj web stranici treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se AUTOMOTODROM GROBNIK  d.o.o. ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web stranici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste web lokaciju, izrijekom prihvaćaju obeštetiti AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.lo.. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web lokacije od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Nadalje,AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih, te ne jamče da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava

3.1. Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

3.2. Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači daAUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o , dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web lokacije, ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o . niti bilo koji od njezinih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na web lokaciji u skladu su s politikom AUTOMOTODROM GROBNIKd.o.o., koja nije odgovorna za sadržaj bilo koje povezane web stranice koju je dobila od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

Članak 4. Ograničenje odgovornosti

Pristupanjem i/ili korištenjem web stranice www.grobnik.hr izričito potvrđujete da istu koristite na vlastitu odgovornost. AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o niti njeni zaposlenici ne garantiraju da će ova web stranica biti neprekidno dostupna i bez grešaka.  AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o će na zahtjev ukloniti sav sadržaj koji je prijavljen i dokazan da krši pravila i uvjete korištenja. Pristupanjem i/ili korištenjem web stranice www.grobnik.hr potvrđujete i prihvaćate da niti jedna od strana koje sudjeluju u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nije odgovorna ni za kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili naknadnu štetu odnosno gubitak bilo koje vrste, kao ni za troškove ili izdatke bilo koje vrste (uključujući i pravne pristojbe, naknade stručnjacima ili druge isplate) koje mogu nastati izravno ili posredno, uslijed pristupanja, korištenja ili pregledavanja ove internetske stranice ili putem preuzimanja bilo kojeg materijala, teksta, podatka, slike, video ili audio isječka s ove web stranice; koje uključuju ali nisu ograničene na viruse, bugove, ljudsko djelovanje, nedjelovanje bilo kojeg računalnog sustava, pad telefonske linije, kvar u hardveru, softveru ili programskih kvar, ili uslijed bilo kojih drugih pogrešaka, akcija, propusta ili kašnjenja.

Članak 5. Izmjene uvjeta i pravila korištenja

AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o . zadržava pravo izmjene ili prekida bilo kojeg dijela ove web stranice i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj web adresi. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o . Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja web stranice te poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih s iste. Vaše naknadno korištenje ove web stranice predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.