RESTAURANT NAVIS

Adresa
Ivana Matetića Ronjgova 10, 51410 Opatija
+38551444600
hotel@hotel-navis.hr
restaurant@hotel-navis.hr
www.hotel-navis.hr