Osnovne informacije

Staza

Dužina staze: 4.168,75 m
Broj zavoja: 18
Broj zavoja u desno: 8
Broj zavoja u lijevo: 10
Širina staze: 10,6 m
Širina startne ravnine: 15 m
Uzdužni profil staze:
– Up (max 20%): 5,276%
– Down (max 10%):2,198%

Nagib: 10%
Smjer: Suprotno od smjera kazaljke na satu

Boksevi

– 10 velikih bokseva
– 12 malih bokseva

Park vozača

-35.000 m2

Broj vozača na stazi

TRENINZI UTRKE
Road racing 48 40
Endurance 60 56
Sidecar 29 24

Ostali sadržaj

Medicinska služba
Tribina za navijače
Tehnički pregled
3 restorana
Vulkanizer