POLITIKA PRIVATNOSTI

VODITELJ OBRADE

AUTOMOTODROM GROBNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu iz Čavli, Automotodrom 1, OIB:04061380249  voditelj je obrade osobnih podataka.

Ova pravila privatnosti (Politika privatnosti) sastavni su dio Politike zaštite osobnih podataka ovog Društva koja čine Jasnu politiku postupanja s osobni podacima t.d. Automotodrom Grobnik.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka:

 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno.
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
 • Obvezujemo se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

 

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke onda kada je to nužno radi izvršenja usluge, kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije izvršenja usluge kao i onda kada je obrada nužna kako bi poštovali pravne obaveze.

Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, podatke možemo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa onda kada bi takva obrada za vas bila od značajnog interesa te u korist rješavanja sudskih sporova. O takvoj obradi prethodno ćete biti obaviješteni i moći ćete istaknuti prigovor na obrati i onda se u tom slučaju obrada na vas  neće primjenjivati.

Moguće je da će se ukazati i potreba za korištenjem privole u jednu  ili više posebnih svrha. U tom slučaju kada nam date privolu za korištenje vašeg određenog osobnog podatka, taj podatak će se obrađivati isključivo samo u svrhu za koju ste nam dali svoju privolu. Privolu imate pravo u svakom trenutku povući i tada se neće dalje vršiti obrada tog podatka.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATKA (DPO): Ines Bolkovac

KONTAKT: ines.bolkovac@feralis.hr

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka vodi se u papirnatom i elektronskom obliku s pripadajućom Evidencijom privola, provodi se redovna edukaciju voditelja zbirki, osigurava provođenje Jasne politike zaštite osobnih podataka koja podliježe internoj reviziji najmanje jednom kvartalno te se osigurava primjerena tehničkka i organizacijskih mjera u skladu s djelovanjem i mogućnostima Društva.

LEGITIMNI INTERES

U slučaju pružanje usluge nakon koje nemamo više zakonit temelj za daljnju obradu vašeg osobnog podatka a usluga je takve vrste da vam može biti potrebna naknadna korekcija, odnosno izmjena ili dopuna te bi pohranjeni podaci znatno vam olakšali i ostvarivanje druge potencijalno moguće usluge a u svezi s pruženom uslugom, tada vaše osobne podatke pohranjujemo na rok od dvije godine.

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Određene osobne podatke potrebno nam je pružiti na obradu kako bismo vam mogli pružili usluge koje tražite kao što su primjerice to vaši kontakt podaci ili otisak zuba (biometrijski podatak) te radi poštovanja pravnih obaveza dok druge osobne podatke možete dati dobrovoljno onda kada nam nisu nužni za izvršavanje usluge ili poštovanje pravnih obaveza. U slučaju kada nam podaci nisu nužni onda ih od prikupljamo putem vaše privole.

Društvo u pravilu ne prikuplja i ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka osim onda nas na isto obvezuje zakonska regulativa.

Prilikom prikupljanja podataka potrebno je da ste informirani o tome koji su podaci potrebni za izvršenje usluge a koji nisu te posljedice za slučaj ne pružanja podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo obično se dijele na sljedeće kategorije:

 • Podaci za kontakt, kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte;
 • Podaci koje navodite kad nas kontaktirate putem internetskih obrazaca za kontakt, e-pošte ili telefona;
 • „biometrijske podatke” kao što je to zubni otisak kada je to potrebno radi pružanja usluge;
 • „podaci koji se odnose na zdravlje” onda kada je to potrebno radi pružanja usluge;

 

PODACI KOJE NAM DOSTAVITE PUTEM FORME NA WEB STRANICI ILI PUTEM E-POŠTE

Kada nam šaljete upit putem obrasca na web stranici ili nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

U slučaju da nismo u mogućnosti postupiti prema vašem zahtjevu ili iz drugog razloga  ne dođe do daljnje suradnje a ne zatražite da pohranimo vaše podatke u slučaju buduće  potencijalne suradnje, podaci se brišu u roku 30 dana od dana vašeg posljednjeg  kontakta.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

 

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem usluge (ugovora) u kojem ste stranka (npr. ugovorni partneri za računovodstvene usluge, IT usluge i sl.)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. Porezna uprava).
 • kada su ti podaci potrebni ministarstvu, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada nas zakonska norma obvezuje na pružanje podataka.

Onda kada prosljeđujemo osobne podatke tada to činimo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava.

 

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

– za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;

– do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole;

– do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada na istome temelji;

– dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza (primjerice,  određene računovodstvene podatke dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu)

 

SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na povlačenje privole

U slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka  možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.

Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

Obavijest o promjenama

Provodimo redovite revizije postupka obrade osobnih podataka kako bi se zaposlenici i drugi subjekti pridržavali obvezujućih pravila ove tvrtke i u skladu s njima obrađivali osobne podatke.

Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

 

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Informacije u svezi obrade osobnih podataka i ostvarivanja prava možete zatražiti upućivanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te  odgovore na ostale upite i tražene informacije, službenik za zaštitu podataka dostavit  će vam vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ines Bolkovac

Kontakt: zastita.podataka@feralis.hr

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših  prava  možete uputiti  prigovor  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

OPĆE NAPOMENE

Ova Politika privatnosti čini sastavni dio Jasne politike postupanja s osobnim podacima t.d. Automotodom Grobnik d.o.o. koja se redovito mijenja i dopunjuje u skladu s poduzetim mjerama zaštite osobnih podataka, internim i drugim revizijama i preporukama a najmanje jednom kvartalno. Slijedom navedenog molimo da redovno prilikom posjeta ove stranice, provjerite moguće promjene. U slučaju da su promjene značajnijeg karaktera koje mogu utjecati na ostvarivanje vaših prava, o tome ćemo vas na prikladan način obavijestiti.

 

DOPUNE I IZMJENE

 • prosinac 2018. godine – Politika privatnosti td Automotodrom Grobnik;
 • prosinca 2018. godine – provođenje interne revizije i utvrđivanje potrebnih mjera za uređenje pravila postupanja s osobnim podacima;

POLITIKA KOLAČIĆA

UPOZNAVANJE S KOLAČIĆIMA

 

ŠTO SU KOLAČIĆI (COOKIE)?

Kolačić (cookie) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na Vaše računalo od strane Internet stranice koju posjećujete. Kolačići obično spremaju Vaše postavke te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što naknadno opet posjetite istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

KOJE INFORMACIJE KOLAČIĆI MOGU POHRANJIVATI?

Kolačići mogu pohranjivati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite. Naime, ova stranica  ne može dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke Internet preglednika kako bi mogli sami birati hoćete li zahtjeve za pohranu kolačića odobriti ili odbiti, pobrisat spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju Internet preglednika i slično.

KOJA JE SVRHA KOLAČIĆA

Kako bi se osigurao pravilan rad stranice,  daljnja unaprjeđenja te radi poboljšanja Vaših iskustava u pregledavanju, stranica iz tog razloga na Vaše računalo pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

KOJI SVE KOLAČIĆI POSTOJE

Kolačići od prve strane (first party cookies)

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Kolačići treće strane (third party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj web stranicom koju posjećujete instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići “treće strane”. Primjer kolačića “treće strane”  je kolačić koji je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (primjerice, Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu ili primjerice alati društvenih mreža na člancima, za lakše dijeljenje članaka.

Stalni kolačići (persistent cookies)

Stalni kolačići ostaju spremljeni na vašem uređaju i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi vam se olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu.

Privremeni kolačići (session cookies)

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg uređaja u trenutku zatvaranja web preglednika u kojem ste pregledavali web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA OD STRANE OVE INTERNETSKE STRANICE

DA LI STRANICA KORISTI KOLAČIĆE?
Ova stranica koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Kako bismo navedeno postigli te kako bi stranica radila pravilno i bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, a u svrhu poboljšavanja vašeg iskustva pregledavanja, koristimo svoje i standardne kolačiće trećih strana radi prikupljanja podataka o vašem online ponašanju prilikom korištenja Internetske stranice istovremeno prateći učestalost vaših posjeta.

Podaci koje prikupljamo su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu. Ne koristimo nametljive kolačiće te preko 90 % svih internetskih stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti Vaš pristanak.

Može posjetiti naše web stranice i bez korištenja kolačića.

Ako ne želite da ih računalo prepoznaje prilikom posjeta, može podesiti računalo da ne sprema kolačića na tvrdom disku odabirom opcije “Ne prihvaćaj kolačiće” u postavkama preglednika. Ako ne prihvaćate kolačiće, to može ograničiti funkcionalnost naših usluga na ovoj stranici.

KAKVE KOLAČIĆE KORISTIMO I ZAŠTO?

 • Kolačići s naše strane (first party cookies)
 • Privremeni kolačići (Session cookies)- to su privremeni kolačići koji istječu (i automatski se brišu) kada zatvorite Internet preglednik. Stranica  koristi session cookies kako bi omogućila pristup sadržaju (što činite kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
 • Trajni kolačići (Persistent cookies)- obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, sve dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Stranica   koristi trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike svojih korisnika, tako da možemo poboljšati Internet stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
 • Kolačići trećih strana (third party cookies)

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji na Vaša računala pohranjuju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove stranice ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Trenutno omogućujemo:

Mjerenje posjećenosti – Internet stranica koristi servis za mjerenje posjećenosti, a to je Google Analytics.

Internetska stranica može sadržavati poveznice (links) na stranice trećih. Ako slijedite poveznicu na bilo koju internetsku stranicu trećih, molimo imajte u vidu da naveden stranice imaju vlastite Politike o privatnosti i o korištenju kolačića za koje mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti obvezu. Molimo da provjerite navedene politike prije ostavljanja osobnih podataka na internetskim strancima trećih.

U nastavku su primjeri kolačića koje koristimo, uključujući pojedinosti o njihovoj svrsi i druge informacije koje vam mogu biti korisne. U svakom slučaju imajte na umu da ako odlučite pristupiti internetskim stranicama trećih strana putem ove  internetske stranice, kolačići navedeni u nastavku možda ne čine sveobuhvatan popis.

Google-analytics.com

Vrsta: treća strana iz tvrtke Google Inc.

Svrha: Google Analytics postavlja kolačiće kako bi nam omogućio praćenje korištenja stranica i usluga na našim internetskim stranicama.

Koji podaci se zadržavaju: Trajanje posjeta, prikazi stranica, lokacija, operativni sustav, preglednik, put ulaza, br. posjeta

Poveznica s osobnim podacima? Ne

Vrsta kolačića? Trajno

Kolačići treće strane? Da, Google Inc.

Pravila trećih strana: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

DRUŠTVENE MREŽE

U svojem poslovanju, koristimo društvene mreže i one također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

PRISTANAK NA POHRANJIVANJE KOLAČIĆA

Korištenjem stranice   bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na Vaše računalo, prihvaćate korištenje i pohranu kolačića na Vaše računalo. Ukoliko ne pristanete na pohranu kolačića, pohranjivanje istih na Vašem računalu bit će onemogućeno, a Vi ćete i dalje biti u mogućnosti pregledavati naše stranice, s time da Vam pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne u punom sadržaju.

ŠTO AKO NE PRIHVATITE KOLAČIĆE

Ako odlučite ne prihvatiti kolačiće, moguće je da se određene značajke ove internetske stranice neće prikazivati ili ispravno raditi. To će ograničiti mogućnosti koje vam pruža naša stranica te bi moglo utjecati na dizajn i korisničko iskustvo.

Primjer značajki na koje bi odbijanje kolačića moglo utjecati:

 • prilagođeno iskustvo na internetskoj stranici
 • označavanje da vam se stranica sviđa i dijeljenje na društvenim mrežama
 • prikaz ugrađenog sadržaja

 

NAČIN ONEMOGUĆAVANJA KOLAČIĆA

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na stranici

Za informacije o postavkama kolačića, odaberite Internet preglednik koji koristite:

DODATNE INOFMACIJE OKO ISKLJUČIVANJA KOLAČIĆA

Trenutno postoji nekoliko Internet stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. O navedenoj temi se možete podrobno informirati na sljedećim linkovima:

IZMJENE POLITIKE O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Odredbe ove Politike mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ovu Politiku objaviti ćemo na ovoj Internetskoj stranici ili ćemo vam se obratiti putem drugih komunikacijskih kanala.

Zadnje ažuriranje: veljača 2019. godine.

KONTAKT

Sva pitanja, komentare i upite  u svezi ove politike kolačića slobodno  uputite našem službeniku za zaštitu podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ines Bolkovac, zastita.podataka@feralis.hr

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Preuzimite zahtjev

Strogo neophodni kolačići
PH_HPXY_CHECK WordPress Spremanje Vaših podataka za prijavu na Vašem računalu. dok se preglednik ne ugasi
moove_gdpr_popup Moove GDPR cookie policy Spremanje Vaših postavki kolačića. 1 godina
Oglašivački kolačići i kolačići učinkovitosti
_ga Google Analytics Koristi se za prepoznavanje korisnika. 2 godine
_gat_gtag_{tracking code} Koristi se za ograničavanje zahtjeva. Prikuplja informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju Internet stranicu 1 minuta
_gid Koristi se za razlikovanje korisnika. 1 dan
KOLAČIĆ IME SVRHA VIŠE

INFORMACIJA

Webserver kolačić ASP.NET_SessionId Ovo je privremeni kolačić koji koristimo kako bi održali sesiju posjetitelja u skladu sa zahtjevima stranice. Ovo su obavezno potrebni kolačići od prve strane.
Facebook kolačići fr, reg_fb_ref, sb, reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, wd, reg_ext_ref, _js_datr, _js_fr, _js_reg_fb_gate, _js_reg_ext, ref, act, checkpoint, locale, pnl-data2, c_user, xs, pl Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Facebook koristi kako bi pružio agencijama za oglašavanje informacije o Vašem posjetu našoj web stranici kako bi Vam mogli prikazati oglase za proizvode i usluge od Vašeg interesa. Ovi kolačići nam također omogućuju da postavimo poveznice na Facebook stranice. Ovo su funkcionalni i marketing kolačići treće strane (Facebook). Pročitaj više o Politici kolačića Facebook-a i onemogućavanju postavljanja istih.
Facebook Pixel kolačić  tr Ovo je privremeni kolačić koji Facebook koristi za praćenje aktivnosti posjetitelja na web stranici te za usmjeravanje budućih Facebook reklama prema tim korisnicima. Omogućuje nam kreiranje marketing kampanja. Ovo je marketing kolačić treće strane (Facebook putem Google Tag Manager-a). Pročitaj više o Politici kolačića Facebook-a i onemogućavanju postavljanja istih.
Google Analytics kolačići  _gid, id, _ga, _gat Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Google koristi za prikupljanje podataka i izvještavanje o statistici upotrebe web-stranice bez identifikacije pojedinačnog posjetitelja Google servisima. Omogućuje nam da procijenimo posjećenost i korištenje stranice kako bismo prilagodili našu web-stranicu i pružili vam bolji sadržaj. Također nam omogućuje kreiranje remarketing kampanja. Ovo su analitčki/kolačići izvedbe i marketing kolačići treće strane (Google). Pročitaj više o Google politici kolačića i onemogućavanju postavljanja istih.
Kolačići Google postavki i ogalašavanja DV, NID, 1P_JAR, CONSENT, DSID, IDE Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Google koristi kako bi zapamtio Vaše postavke i druge informacije za personalizaciju oglasa. To mu omogućuje oglašavanje na temelju onog što je relevantno korisniku, unaprijeđenje izvještaja o izvedbi marketinških kampanja i selekciju prikaza reklama korisnicima. Omogućuju nam prikaz Google karti. Ovo su marketing kolačići treće strane (Google).Pročitaj više o Google politici kolačića i onemogućavanju postavljanja istih.
YouTube kolačići VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC, PREF, CheckConnectionTempCookie5 Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Youtube koristi za prikaz videozapisa na našim web stranicama. Ovo su funkcionalni i marketing kolačići treće strane (YouTube/Google). Više o politici kolačića Google-ai onemogućavanju postavljanja istih.